Jak w 5 krokach stworzyć politykę prywatności twojej strony w mniej niż 2 minuty ?

0.00

Ten poradnik ,to potrzeba wynikająca z ustawy Prawo Telekomunikacjne .

Ona bowiem nakłada obowiązek zamieszczania polityki prywatności przez serwisy , strony internetowe.

Co Ci to da :

1.Bezpłatny wzór polityki prywatności.

2.Dopełnienie obowiązku ustawy Prawo Telekomunikacyjne. 3.Oszczędność potężnych kwot, bowiem ustawodawca przewidział kary pieniężne za niedostosowanie się do tego obowiązku.

Jak w 5 krokach stworzyć politykę prywatności twojej strony w mniej niż 2 minuty ?

0.00